ANBI

Naam:
Stichting Discover the World

Fiscaal nummer:
8147 16 271

Bestuur:
Voorzitter Frank Arents
Penningmeester Herman Hendriks
Secretaris Maurits Sijtstra
(allemaal vrijwillig, geen beloningsbeleid)

Doelstelling:
Betrokkenheid creëren voor situaties elders in de wereld door te stimuleren dat een ieder de ogen zou moeten openen voor de rest van de wereld, zich probeert te verplaatsen in de ander en te helpen waar nodig. Discover the World is momenteel actief in Malawi, Rwanda, Zambia en Kenia. Het grootste project bevindt zich Malawi. Dit is een scholarships project om kinderen van basisscholen door te laten stromen naar de middelbare school en deze af te ronden. Het doel van dit project is om de lokale basisschool te verbeteren en doorstroom naar middelbare scholen te stimuleren.

Contactgegevens:
Frank Arents
Grote Beerstraat 402
9742 SN Groningen
info@discovertheworld.nl

De financiële verantwoording/overzicht en het projectplan zijn terug te onder de Begroting en Jaarrekeningen. Bij deze ook de 3 vereiste punten van ons Beleidsplan:

- Een beschrijving van de werkzaamheden van Discover the World;

Wij steunen de lokale bevolking in ontwikkelingslanden onder andere op het gebied van onderwijs, gezondheid, sport en milieu om een positieve verandering teweeg te brengen.

- Een beschrijving van de wijze waarop uw organisatie de fondsen wil verwerven;

Door het organiseren van fondsenwervende activiteiten in Groningen en omstreken.
Verder wordt geprobeerd subsidie en fondsen aan te vragen bij organisaties en oa crowdfunding websites.

- Een beschrijving van de wijze waarop uw organisatie het vermogen zal beheren, besteden en uitkeren.

Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt voor de scholarships in Malawi. Daarnaast heeft Discover the World een eigen begroting met een overzicht van de inkomsten en uitgaven.


AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan en Discover the World beschermt de persoonsgegevens van de betrokken door de privacyrechten te respecteren bij het verkrijgen en beheren van deze gegevens.

De enige gegevens die Stichting Discover the World verzamelt zijn naam, adres, telefoonnummer en emailadres dan wel via het ledenformulier op de website, dan wel via de donatie optie op de website, dan wel bij het werven van deelnemers voor fondsenwervende activiteiten.

Deze persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt en alleen gebruikt om contact op te nemen met de persoon zelf en het toesturen van de nieuwsbrief. De persoonsgegevens zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden en een ieder kan aangeven de nieuwsbrief niet te willen ontvangen. Ook kan een ieder vragen om verwijdering van de eigen persoonsgegevens en/of inzicht krijgen in de persoonsgegevens en deze waar nodig laten corrigeren.

Voor het publiceren van fotomateriaal vragen wij om toestemming van de betrokken personen op de foto’s en als iemand zich later bedenkt kunnen de foto’s op verzoek ook weer verwijderd worden.

Op deze wijze houden we ons aan de basisbeginselen van de AVG betreffende het verwerken van de gegevens door transparant te zijn, de gegevens alleen te gebruiken voor de gevraagde doeleinden, niet meer gegevens te vragen dan noodzakelijk, de gegevens te controleren op juistheid en deze niet langer te bewaren dan noodzakelijk.

Voor vragen over de AVG en de omgang van Discover the World met uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@discovertheworld.n