ANBI

Naam:
Stichting Discover the World

Fiscaal nummer:
8147 16 271

Bestuur:
Voorzitter Frank Arents
Penningmeester Herman Hendriks
Secretaris Maurits Sijtstra
(allemaal vrijwillig, geen beloningsbeleid)

Doelstelling:
Betrokkenheid creëren voor situaties elders in de wereld door te stimuleren dat een ieder de ogen zou moeten openen voor de rest van de wereld, zich probeert te verplaatsen in de ander en te helpen waar nodig. Discover the World is momenteel actief in Malawi, Rwanda, Zambia en Kenia. Het grootste project bevindt zich in Senga Bay, Malawi. Het doel van dit project is om de lokale basisschool te verbeteren en doorstroom naar middelbare scholen te stimuleren.

Contactgegevens:
Frank Arents
Grote Beerstraat 402
9742 SN Groningen
info@discovertheworld.nl

De financiële verantwoording/overzicht en het projectplan zijn terug te onder de Begroting en Jaarrekeningen. Bij deze ook de 3 vereiste punten van ons Beleidsplan:

- Een beschrijving van de werkzaamheden van Discover the World;

Wij steunen de lokale bevolking in ontwikkelingslanden onder andere op het gebied van onderwijs, gezondheid, sport en milieu om een positieve verandering teweeg te brengen.

- Een beschrijving van de wijze waarop uw organisatie de fondsen wil verwerven;

Door het organiseren van fondsenwervende activiteiten in Groningen en omstreken.
Verder wordt geprobeerd subsidie en fondsen aan te vragen bij organisaties en oa crowdfunding websites.

- Een beschrijving van de wijze waarop uw organisatie het vermogen zal beheren, besteden en uitkeren.

Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt in overleg met de Senga Bay Primary School wat nodig is aan financiële middelen. Daarnaast heeft Discover the World een eigen begroting met een overzicht van de inkomsten en uitgaven.