Wat we hebben gedaan

Discover the World is gestart met het opzetten van een project in Senga Bay, Malawi. Gedurende een reis door Oost en Zuid Afrika in 2009 heeft Frank Arents met de kinderen in Senga Bay gesport en hij vroeg zich af waar deze kinderen naar school gingen. Hij heeft contact gezocht met de school en dit heeft geresulteerd in een goede vertrouwensband met Thomas Ngwira. De headmaster van de Senga Bay Primary School.

Het eerste project was een kleine investering van Eur 1000,- om de bestaande gebouwen van de Senga Bay Primary School die op instorten stonden op te knappen. Tijdens het project werd al snel duidelijk dat meer hulp noodzakelijk was. Tot die tijd bestond de stichting slechts uit Frank Arents, maar nu dit project groter werd is ook de stichting uitgebreid met een bestuur, zodat fondsen voor de projecten aangevraagd konden worden en zijn de activiteiten uitgebreid over meerdere landen. Het belangrijkste aandachtspunt bij het opzetten van projecten is dat we dit doen in goed overleg met de lokale partners, omdat zij weten wat ter plaatse speelt en waar de hulp het meest noodzakelijk is.

Bij deze een lijst wat Stichting Discover the World tot zo ver heeft gedaan:
- We hebben de Senga Bay Primary School (met meer dan 2000 kinderen) opgeknapt, zowel door fondsen te werven als door partners te vinden om te investeren in de bestaande schoolgebouwen, 2 extra schoolgebouwen en 2 toiletblokken.
- We hebben vrijwilligers naar Tikondane (Zambia) en Red Rocks (Rwanda) gestuurd.
- We hebben de vrouwen in Musanze (Rwanda) gesteund.
- We hebben 500 bomen geplant in Senga Bay (Malawi) in samenwerking met de Forest Department in Malawi.
- We hebben betrokkenheid gecreëerd in Nederland voor situaties elders in de wereld met fondsenwervende activiteiten.
- We steunen 8 kinderen met scholarships naar verschillende middelbare scholen in Malawi.
- We steunen 1 student op een universiteit in Malawi.