Discover the World

Discover the World is een stichting zonder winstoogmerk met als doel maatschappelijke betrokkenheid te creëren voor situaties elders in de wereld. Na door alle continenten gereisd te hebben heeft Discover the World meerdere projecten opgezet. Deze projecten zijn ontstaan in samenwerking met de contacten ter plaatse. In onderling overleg en gericht op de Sustainable Development Goals, zoals onderwijs, gelijkheid en gezondheid zijn de projecten tot stand gekomen die de kinderen moeten helpen op weg naar een betere toekomst. De persoonlijke insteek en kennis over zowel de projecten als de veilige locaties maakt Discover the World uniek.

Het grootste project bevindt zich in Senga Bay, Malawi waar in samenwerking met de Senga Bay Primary School deze lokale basisschool is opgeknapt. De 4 gebouwen met in totaal 12 klaslokalen stonden op instorten, maar door fondsenwervende activiteiten is voldoende geld opgehaald om de eerste gebouwen te restaureren. Dit resultaat heeft de omgeving overtuigd van de progressie, wat voor extra steun heeft gezorgd van zowel de regering, een hotel als de lokale bevolking. Dit komt de lokale betrokkenheid ten goede, waardoor iedereen enthousiast bezig is geweest om het project voort te zetten met 2 extra schoolgebouwen. Inmiddels zijn er al 17 klaslokalen en staan er nog 2 klaslokalen op de planning voor 2017. De klassen komen hierdoor steeds minder vol te zitten, waardoor de kinderen meer aandacht krijgen en dit doet de kwaliteit van het basisonderwijs voor de ongeveer 2000 kinderen op de Senga Bay Primary School aanzienlijk verbeteren. Verder ondersteunen we kinderen vanuit groep 8 door ze door te laten stromen naar de middelbare school door middel van scholarships gedurende de hele middelbare schoolperiode van 4 jaar.

Daarnaast is het mogelijk als vrijwilliger bij een van de projecten aan de slag te gaan. De duurzaamheid staat hierbij centraal, zodat een goede continuïteit voor en door de lokale omgeving wordt nagestreefd. Als vrijwilliger zal je hierdoor het dagelijkse leven van deze kinderen verbeteren, terwijl je zelf een geweldige tijd zal hebben met deze kinderen tijdens het project. We hebben onder andere projecten op het gebied van onderwijs, sport en gezondheidzorg in Malawi, Zambia, Rwanda en Kenia. Word nu vrijwilliger via Discover the World en je zult het allemaal gaan ontdekken!

Er is duidelijk nog veel hulp nodig, dus als je een steentje bij wilt dragen laat het dan weten. Afrika is dichterbij dan je denkt!