Scholarships voor kinderen in Malawi 

In het jaar 2015/2016 hebben we de eerste 4 leerlingen van de Senga Bay Primary School naar de middelbare school ondersteund. In 2016/2017 hebben we dezelfde 4 leerlingen in het 2e jaar van de middelbare school gesteund en zijn er 4 nieuwe leerlingen ingestroomd in het 1e jaar. In 2017/2018 zijn er weer 4 nieuwe kinderen ingestroomd vanaf de basisschool en met de 8 van de vorige 2 schooljaren hebben we vorig schoojaar dus 12 studenten gesteund. Sinds september 2018 steunen we 16 kinderen, omdat er toen weer 4 nieuwe kinderen zijn ingestroomd en we nu 4 kinderen in elk jaar van de middelbare school steunen. De verwachting is dat in juli 2019 de eerste 4 kinderen de middelbare school zullen afronden met onze scholarships en hopelijk kunnen we ze ook steunen naar de universiteit, maar dat is helemaal afhankelijk van of we voldoende geld weten in te zamelen.

Vanaf nu zullen er jaarlijks 4 kinderen uitstromen na het afronden van de middelbare school en weer 4 nieuwe instromen vanaf de bassisschool, zodat we continu 16 leerlingen financieel ondersteunen op de middelbare school. Door jaarlijks 4 nieuwe scholieren in te laten stromen met het scholarships project zal een duurzaam studiefonds ontstaan.

We werken hierbij nauw samen met Thomas Ngwira, een Primary Education Officer in Malawi, met wie we de NGO Chiweta Children Support (Chiweta Thandizo La Ana in het Chichewa) hebben opgericht. Chiweta is een rivier met warm water in de regio waar Thomas geboren is. De rivier heeft historische waarde, omdat uit dit water zout werd gehaald voor het broodnodige voedsel. De rivier stond daardoor in het teken van hoop en overleven. Het logo van onze NGO is de vlag van Malawi met daarin een silhouet van de 2 jongste kinderen van Thomas. Thomas is ook degene die bepaalt welke ouders de schoolgelden niet kunnen betalen en welke kinderen in aanmerking komen om financieel ondersteund te worden. Hierbij wordt ook gekeken naar een eerlijke verdeling tussen meisjes en jongens.

Voor het schooljaar 2019/2020 hebben we een bedrag van Eur 6250,- nodig om 16 studenten op de middelbare school te blijven steunen, en daarbij 4 studenten naar de universiteit gedurende hun eerste jaar. Wil je Discover the World graag met dit project steunen kan dat door je donatie over te maken naar:

Stichting Discover the World
NL02INGB 0006 0976 95
ovv Scholarships Malawi

Voor vragen over het project mail naar info@discovertheworld.nl.