Vrijwilligerswerk 

                  
Reizend door Afrika zal je veel kinderen voorbij zien komen, zowel lachend, zwaaiend, spelend of met je mee rennend. De meeste van deze kinderen gaan niet naar school en als ze al gaan is het voor de scholen moeilijk om ze goed onderwijs te bieden. Er zijn niet genoeg klaslokalen, niet voldoende leraren en niet genoeg materialen. Terwijl de toekomst van Afrika wel bij deze kinderen begint. Daarom is het belangrijk het basisonderwijs te ondersteunen en te verbeteren waar mogelijk, precies wat de doelstelling is van de vrijwilligersprojecten van Discover the World. Bij de projecten in Kenia, Malawi, Rwanda en Zambia staat het lesgeven centraal en zijn er daarnaast ook mogelijkheden in de gezondheidszorg en vinden de kinderen het altijd leuk om samen te sporten.