Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Discover the World die van toepassing zijn op uw boeking. Lees ze alstublieft zorgvuldig door. Elke persoon die een reis boekt bij Discover the World is aansprakelijk volgens deze bepalingen en voorwaarden. Deze Voorwaarden vormen de volledige, bindende overeenkomst tussen Discover the World en de klant. Door een reis te boeken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden die de relatie, het annuleringsbeleid en de beperkingen van aansprakelijkheid regelen.

Boeking en reisdocumenten
Als klant bent u verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste informatie tijdens het aanvragen of maken van een boeking. Zodra u de offerte en/of reisdocumenten voor uw boeking ontvangt controleer dan goed of de gegevens overeenkomen met uw paspoort. Zo niet, neem dan direct contact met ons op. Eventuele kosten voor het aanpassen van de gegevens worden doorberekend aan de klant. Mochten uw gegevens op de reisdocumenten niet overeenkomen met uw paspoort kunt u in het ergste geval geweigerd worden op de reis.

Door het maken van een boeking accepteert u automatisch onze Algemene Voorwaarden.
Een boeking is pas definitief zodra u van Discover the World de reisdocumenten heeft ontvangen.

Een boeking kunt u aanvragen via de mail. Het bevestigen van een boeking kan door middel van een aanbetaling of door het volledige bedrag te betalen. De hoogte van de aanbetaling is afhankelijk van de Reisstijl en wanneer u boekt. Tijdens het boekingsproces wordt u hierover geïnformeerd. Boekt u binnen 2 maanden voor vertrek dient het volledige bedrag betaald te worden.

Annuleren / wijzigen
Elke annulering door een klant moet via de mail worden doorgegeven aan Discover the World en door Discover the World via de mail worden bevestigd. Discover the World hanteert 10 % annuleringskosten + de kosten van de supplier tot een maximum van 100%. De datum waarop het annuleringsverzoek door Discover the World wordt ontvangen bepaalt de van toepassing zijnde annuleringskosten.

Voor het wijzigen van uw reis rekenen we alleen de wijzigingskosten van de supplier. Hou er rekening mee dat wijzigen altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid is.

Paspoort / Visa / Inentingen / Verzekeringen
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om over zowel een geldig paspoort te beschikken, als de juiste visa, inentingen en verzekeringen. Om te controleren of uw paspoort lang genoeg geldig is, en of u een visum nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Visumdienst of Ambassade van het betreffende land. Voor advies over inentingen en eventuele malariatabletten kunt u terecht bij de GGD. Voor zowel de reis- als annuleringsverzekering kunt u terecht bij verschillende verzekeringsmaatchappijen. Mocht u al een doorlopende reisverzekering hebben controleer dan voor de zekerheid hoe lang u aaneengesloten met deze reisverzekering op reis mag en of u werelddekking heeft.

Eigen risico klant
De klant erkent dat de aard van de reis avontuurlijk is en mogelijk een aanzienlijk persoonlijk risico met zich meebrengt. De klant aanvaardt hierbij al het risico en ontslaat Discover the World hierbij van alle aansprakelijkheid voor schade, letsel of overlijden als gevolg van deze inherente risico's.  

De klant dient Discover the World schriftelijk op de hoogte te brengen tijdens het boekingsproces van eventuele medische omstandigheden. Als Discover the World niet op de hoogte wordt gebracht kan dit ertoe leiden dat de klant op de reis wordt geweigerd. Als u Discover the World niet op de hoogte brengt van een dergelijke omstandigheid die resulteert in de annulering van een reis zal dit resulteren in het volledige verlies van alle betaalde vergoedingen zonder restitutie.

Sommige reizen kunnen ongeschikt zijn vanwege leeftijd, mobiliteit, handicap, zwangerschap, fysieke of mentale omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om voorafgaand aan de boeking een arts te raadplegen. Discover the World is niet verplicht om speciale faciliteiten aan te bieden, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Uiteraard zal Discover the World haar best doen om te voldoen aan eventuele speciale verzoeken van klant, zoals bijvoorbeeld dieetvereisten. Discover the World is echter niet aansprakelijk voor het niet verstrekken of naleven van deze verzoeken.

Discover the World is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen uitvoeren van diensten die deel uitmaken van de boeking en die volledig te wijten zijn aan de schuld van de passagier, of andere ongewone en onvoorzienbare omstandigheden buiten de controle van Discover the World en/of de touroperator, waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden. Zelfs als alle nodige zorgvuldigheid was betracht, inclusief (maar niet beperkt tot) een geval van overmacht; of een gebeurtenis die Discover the World en/of de touroperator niet eens met de nodige voorzichtigheid kon voorzien.

Klachten
Als een klant een klacht heeft over een geboekte reis dient de klant de reisleider zo snel mogelijk op de hoogte te brengen om de klacht te laten verhelpen. Als er door de reisleider geen oplossing naar tevredenheid van de klant wordt bereikt kan de klant tijdens de reis contact opnemen met de touroperator, zodat de touroperator in de gelegenheid wordt gesteld om de klacht op te lossen. Mocht ook via de touroperator geen tevreden oplossing worden gevonden kan de klant contact opnemen met Discover the World. Het niet aangeven van ontevredenheid tijdens de reis zal de kans op compensatie achteraf voor de klant verkleinen.

Update van Algemene Voorwaarden
Discover the World behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment bij te werken en / of aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ermee vertrouwd te zijn. De actueel geldende Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website.