Over Discover the World

Discover the World is in 2005 als Stichting opgericht door Frank Arents met als doel om door middel van projecten en activiteiten betrokkenheid te creëren voor situaties elders in de wereld. Om te stimuleren de ogen te openen voor de rest van de wereld en te helpen waar nodig.

Naast het opzetten van projecten is reizen uiteraard de manier om meer van de wereld te zien en zolang je open staat voor de ander zal je niet alleen de highlights van het land zien, maar ook het meeste meekrijgen van de culturen, gebruiken, gewoontes, religies en de lokale bevolking. Na afloop van een reis wordt dát juist vaak als het hoogtepunt gezien.

Na meer dan 15 jaar in de reiswereld te hebben gewerkt en minimaal 2 keer in alle continenten gereisd te hebben (op Antarctica na) heeft Frank Arents in 2019 besloten zelf een online reisbureau te beginnen om zo het organiseren van reizen en projecten optimaal te kunnen combineren. Door je gewenste reis bij Discover the World te boeken steun je dus tegelijk ook de projecten van de stichting.

Daarin verschilt Discover the World van andere reisbureau’s, die met een commerciële insteek zijn begonnen om reizigers meer van de wereld te laten zien en waarvan sommigen op den duur hebben besloten een stichting op te richten of een project te steunen. Discover the World is juist het reisbureau begonnen om zowel haar eigen projecten te kunnen ondersteunen als daarbij tegelijk reizigers de mogelijk te geven om de wereld te kunnen ontdekken.

Discover the World focust zich dus niet alleen op de reiziger, maar juist ook op de lokale bevolking. Door open te staan voor de ander zal wereldwijd meer begrip voor elkaar ontstaan. Met name de Independent Tours zijn hier geschikt voor. Een concept dat niet veel reisbureau´s aanbieden, maar juist deze manier van reizen geeft je de mogelijkheid om een land en de lokale bevolking met haar culturen en gebruiken optimaal te ervaren.

Een zo groot mogelijk percentage van de winst wordt door Discover the World geïnvesteerd in de projecten. Dit is momenteel alleen het scholarships project in Malawi, maar we hopen juist door met Discover the World als online reisbureau te starten dit uit te kunnen breiden naar meerdere projecten. Naar mate we groter worden zal ook het bedrag dat in de projecten wordt geïnvesteerd groeien.

Verder hopen we reizigers te stimuleren om zelf projecten op te zetten in landen waar de hulp gewenst is en ze zich persoonlijk bij betrokken voelen. Voor advies bij het opzetten van projecten kan contact worden opgenomen met Discover the World.