Privacybeleid

Sinds mei 2018 zijn er nieuwe regels omtrent privacy ingegaan en Discover the World hanteert deze regels vanzelfsprekend om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.  Zowel voor ons als voor onze partners is het belangrijk dat u zich veilig voelt om ons uw informatie te verstrekken.

We hechten waarde aan uw gegevensprivacy en gegevensbeveiliging, en in het belang van transparantie willen we dat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken. 

1. Welke informatie verzamelen wij? 
Wij verzamelen en bewaren persoonlijke informatie op verschillende manieren. Deze informatie kan uw naam volgens paspoort, geboortedatum, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer(s) en andere zelf identificerende informatie bevatten.

We kunnen bepaalde informatie vragen voor zowel het boeken van een reis, opvragen van informatie over een reis of via een van de formulieren op de website voor onze producten en diensten. 

We kunnen ook informatie over u verzamelen in enquêtes of voor prijsvragen, evenals informatie over de zoekopdrachten die u uitvoert en de pagina's die u op de site bezoekt. We kunnen ook, op anonieme basis, gebruikspatronen monitoren in verband met verzonden e-mails, inclusief op welke links wordt geklikt in onze e-mailberichten.

2. Hoe we de informatie gebruiken
We zullen de persoonlijke gegevens die u gegeven hebt ten tijde van de boeking gebruiken om de diensten die via Discover the World of een andere partner zijn geboekt te beheren en te exploiteren. Dit is vereist voor de werking en het beheer van een reisorganisatie. Na het voltooien van het leveren van de geboekte diensten, kunnen we contact met u opnemen om uw feedback te vragen in een poging om onze producten voortdurend te verbeteren.

We kunnen de verzamelde informatie van klanten gebruiken om de inhoud van de site, onze mailings en ons productaanbod beter te personaliseren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om onze Social Media-advertenties te targeten op uiterlijk gelijkende doelgroepen. Dergelijke verzamelde informatie identificeert geen individuele klanten.

Wij kunnen uw informatie gebruiken om u promotiemateriaal over Discover the World en zijn partners te sturen. We behouden ons het recht voor om aanvullende informatie op te vragen die nodig is om eventuele account(s) bij een van onze partners tot stand te brengen en te onderhouden. We kunnen uw informatie ook gebruiken om, indien nodig, contact met u op te nemen.

Alle informatie verzameld door Discover the World zal worden beschermd in overeenstemming met ons Privacybeleid. We kunnen ook automatisch uw Internet Protocol-adres verzamelen om problemen te helpen diagnosticeren en voor systeembeheer.

3. Hoe we de informatie delen
We kunnen informatie delen zoals hieronder beschreven, maar we zullen uw informatie niet verkopen, verhuren of ruilen aan adverteerders.
Om u van co-branded services te voorzien en om onze functies te verbeteren, zullen we soms uw informatie delen. Informatie die wordt verzameld tijdens het boekingsproces van de tour zal worden gedeeld met een derde partij die diensten verleent tijdens tours die via Discover the World zijn geboekt.

Alleen informatie die relevant is voor uw tour zal worden gedeeld; dit kan uw wettelijke naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en andere relevante informatie omvatten.

We kunnen van tijd tot tijd statistische informatie verzamelen over onze klanten, verkeerspatronen en het gebruik van onze website. Dergelijke verzamelde informatie identificeert geen individuele gebruikers en is niet verhandelbaar.

We behouden ons het recht voor om informatie vrij te geven als dergelijke actie noodzakelijk is (a) om te voldoen aan de vereisten van de wet of om te voldoen aan juridische procedures of dagvaardingen die betrekking hebben op Discover the World, (b) om de wettelijke rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen van Discover the World of haar gebruikers, of (c) in geval van nood, om de gezondheid en veiligheid van haar gebruikers of het grote publiek te beschermen.

We behouden ons verder het recht voor om informatie over elke gebruiker vrij te geven als die gebruiker deelneemt (of redelijkerwijs wordt verdacht van deelname) aan illegale activiteiten, zelfs zonder een dagvaarding, bevel of andere rechterlijke uitspraak. We zullen samenwerken met wetshandhavingsinstanties bij het identificeren van personen die onze servers of services gebruiken voor illegale activiteiten. We behouden ons ook het recht voor om een verdachte illegale activiteit te melden bij de politie voor onderzoek of vervolging.

4. Keuzes bij het verzamelen, gebruiken en verspreiden van uw informatie
U kunt af en toe informatie ontvangen over de producten of services waarvoor u interesse hebt getoond op de website van Discover the World. Dit kunnen producten en services van Discover the World zijn en de producten en services van onze partners. Met het verstrekken van uw gegevens op onze website gaat u akkoord met het ontvangen van mailings van Discover the World en / of haar partners en te worden geplaatst op onze mailing lijst. U kunt vervolgens contact met ons opnemen om te verzoeken om van deze lijst te worden verwijderd.  

U bent niet verplicht om ons uw informatie te verstrekken, maar u zult niet in staat zijn om door te gaan met het boekingsproces zonder dit te doen. We behouden ons het recht voor om (aan)vragen en boekingen op onze site te beperken tot degenen die onze voorwaarden accepteren en voor degenen die de gevraagde informatie zullen verstrekken.

5. Cookies en hoe we ze gebruiken
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren en om aanpasbare en gepersonaliseerde diensten aan te bieden kan Discover the World er voor kiezen cookies te gebruiken om informatie over u op te slaan en soms te volgen. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. 

Alle gedeelten van de website die u vragen in te loggen, of die aanpasbaar zijn, kunnen vereisen dat u cookies accepteert. Externe bedrijven of partners hebben geen toegang tot cookies die door Discover the World op uw computer zijn geplaatst, tenzij u bij registratie op de website de optie selecteert om gebruikersinformatie te delen met de partners van Discover the World.  

We kunnen cookies gebruiken om de tijd die nodig is om uw verzoeken in te dienen te verminderen en voor Discover the World om op dergelijke verzoeken te reageren. Cookies worden door ons niet gebruikt om informatie over u of uw computer op te vragen die u niet vrijwillig aan ons verstrekt. Cookies kunnen ook op uw computer worden geplaatst wanneer u van de Discover the World website naar de websites van onze partners linkt of wanneer u op banneradvertenties op onze website klikt.

Cookies die door derden op uw computer worden geplaatst door of via de site, indien aanwezig, zijn niet de verantwoordelijkheid van Discover the World. Neem contact op met de derde partij die deze cookies plaatst om te achterhalen welke informatie wordt verzameld en hoe deze wordt gebruikt. U kunt uw browser meestal aanpassen om geen cookies te accepteren.

6. Hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen
Voor al onze transacties maken wij gebruik van actuele internetbeveiligingsmethoden en - technologieën. Waar van toepassing beveiligen we met een wachtwoord, gebruiken we coderingstechnieken en installeren we firewalls.

We streven ernaar om u te beschermen. We moedigen onze deelnemende serviceproviders aan om hun eigen beleid inzake consumentenprivacy goed te keuren en na te leven. Voor al onze inspanningen om uw privacy te beschermen kan geen enkel systeem garantie bieden. We kunnen de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt of die we naar u verzenden niet garanderen, of garanderen dat deze vrij is van ongeoorloofde toegang door derden. Zodra we uw informatie hebben ontvangen doen we al het mogelijke om de beveiliging van onze systemen te waarborgen. 

7. Hoe u uw gegevens kunt openen, bijwerken of verwijderen
Als onderdeel van uw gebruik van de Discover the World website bent u verantwoordelijk voor het onderhouden en bijwerken, indien van toepassing, van de registratiegegevens van uw account met actuele, juiste en volledige informatie. U kunt de registratiegegevens die u aan Discover the World hebt verstrekt, bekijken en bewerken door uw contactgegevens in te dienen. 

Elke toestemming die in het verleden is gegeven kan te allen tijde met toekomstig effect worden ingetrokken. Om uw persoonlijke informatie van onze systemen te verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar info@discovertheworld.nl met uw verzoek.

8. Wat moet u nog meer weten over uw online privacy 
De website van Discover the World kan ook links bevatten naar andere websites en advertenties. Het privacybeleid van die websites en adverteerders kan aanzienlijk verschillen van dat van ons. Het is uw verantwoordelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met dergelijke website exploitanten of adverteerders om hun privacybeleid te bepalen.

Houd er rekening mee dat we dit beleid zonder kennisgeving kunnen wijzigen.

Als u opmerkingen of vragen hebt over ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail:
info@discovertheworld.nl

ANBI

Stichting Discover the World heeft de ANBI status waardoor donaties (deels) fiscaal aftrekbaar zijn. Hieronder hebben we de benodigde gegevens voor de ANBI status toegevoegd. Mocht je vragen hebben over de fiscale aftrekbaarheid van donaties neem dan contact met ons op.

Naam:
Stichting Discover the World

Fiscaal nummer:
8147.16.271

Bestuur:
Voorzitter Frank Arents
Penningmeester Herman Hendriks
Secretaris Maurits Sijtstra
(allemaal vrijwillig, geen beloningsbeleid)

Contactgegevens:
Frank Arents
Grote Beerstraat 402
9742 SN Groningen
info@discovertheworld.nl

De financiële verantwoording is terug te vinden in de Begrotingen en Jaarrekeningen onder het kopje Cijfers
In de Jaarverslagen zijn onder andere de uitgevoerde activiteiten in te zien.

Bij deze de Hoofdlijnen van ons Beleidsplan:

- De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van Stichting Discover the World;

Stichting Discover the World wil betrokkenheid creëren voor situaties elders in de wereld door te stimuleren dat een ieder de ogen zou moeten openen voor de rest van de wereld, zich probeert te verplaatsen in de ander en te helpen waar nodig. Stichting Discover the World is momenteel actief in Malawi met een scholarships project om kinderen van basisscholen door te laten stromen naar de middelbare school en deze af te ronden op weg naar een betere toekomst. Dit project is voortgekomen uit het project waarmee we de Senga Bay Primary School in Malawi hebben opgeknapt en uitgebreid.

Door middel van het organiseren van activiteiten en het benaderen van fondsen genereren we jaarlijks de financïele middelen om 16 kinderen in het Salima District in Malawi te steunen naar de middelbare scholen. Om deze scholarships ter plaatse zo goed mogelijk te organiseren en te beheren heeft Stichting Discover the World een NGO opgericht in Malawi. De NGO Chiweta Children Support. 

- De wijze van werving van inkomsten;

Door het organiseren van fondsenwervende activiteiten in Groningen en omstreken. Verder worden subsidies en fondsen aangevraagd bij organisaties en oa crowdfunding websites. Op deze manier weet Stichting Discover the World de begroting al jaren rond te krijgen.

- Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling; 

Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld voor de scholarships in Malawi. Thomas Ngwira van de lokale NGO Chiweta Children Support zorgt ervoor dat de bedragen worden uitgekeerd aan de juiste scholen voor de juiste studenten. Deze scholarshipskosten zijn onderdeel van de begroting van Stichting Discover the World. Frank Arents is verantwoordelijk voor deze begroting en beheert zowel de inkomsten en uitgaven van deze begroting. Zowel door contacten te onderhouden met Chiweta Children Support als door activiteiten te organiseren om fondsen te werven. De ingezamelde gelden / inkomsten worden aan de scholarships besteed. Als we in een jaar meer geld weten in te zamelen dan de scholarshipskosten bedragen reserveren we deze inkomsten voor de scholarships van het komende jaar.